HaNoi Historical 2013 competition is on Europaconcorsi

Date → 22/11/2013

Đồ án dự thi của Văn Phòng đã được đăng tải trên trang mạng thông tin về Kiến trúc và Thiết kế nổi tiếng của Châu Âu là Europaconcorsi cùng với các đồ án đoạt giải khác. Mời các bạn theo đường link này để xem thêm về các đồ án dự thi.