“Q10 House” project went 2nd place in 2016 2A Asia Architecture Award

Date → 31/10/2016

Winners of the 2A Asia Architecture Award were announced on October 17, 2016 in Vienna, Austria for the best innovation in Architectural design. Studio8’s constructed project Q10 House in Ho Chi Minh City was proudly awarded the 2nd place in more than 200 entries of Housing category. This benchmark brings great motivation for the company moving forward in design creations with sustainability.

For more information: http://asiaarch2a.com/default.aspx?PageID=59

Dự án “Q10 House” đặt giải Nhì trong Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2016
Các Giải thưởng bình chọn khắt khe bởi Hội đồng giám khảo đã được công bố trong lễ trao Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2A 2016 tại thành phố Vienna, Áo. Công trình “Q10 House” của Studio8 được xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, đã vinh dự được trao giải Nhì trong hơn 200 Dự án dự thi cho hạng mục Nhà ở. Điểm nhấn này mang lại động lực to lớn cho Công ty tiếp tục theo đuổi định hướng sáng tạo những Thiết kế mang tính bền vững.

Thông tin chi tiết được đăng tại: http://asiaarch2a.com/default.aspx?PageID=59

 

2AAA