We are now in SYDNEY!

Date → 19/07/2016

STUDIO8 Australia Pty Ltd has been officially certified for its’ registration as Australian Company by Australian Securities and Investments Commission (ASIC) on 12th July 2016. With 100% owned by STUDIO8 Vietnam Co., Ltd, the opening of Sydney office marks STUDIO8 as the very first Vietnamese Architecture Company successfully setting up it’s office in Australia.

The new Australian office is to create opportunities of direct approaching latest design and construction technologies as well as huge resources of green, sustainable design from one of the most well known country in natural and environmental friendly buildings. We strongly believe that the combination of International – Local challenged experiences will drive us to great projects not only in Vietnam but also in Australia and other countries in near future.

Chúng tôi đã có mặt tại SYDNEY!

Công ty TNHH STUDIO8 Australia đã chính thức được cấp phép thành lập bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) từ ngày 12/07/2016 trở thành Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tại Australia. Được sở hữu 100% bởi Công ty TNHH STUDIO8 Việt Nam, việc mở văn phòng tại Thành phố Sydney dánh dấu STUDIO8 là Công ty Thiết kế Việt Nam đầu tiên thành lập văn phòng tại Australia.

Văn phòng mới tạo ra các cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ thết kế và xây dựng tân tiến nhất cũng như nguồn tài nguyên dồi dào trong các thiết kế xanh, bền vững tại một trong các Quốc gia được biết đến nhiều nhất với những công trình thân thiện với tự nhiên và môi trường như Australia. Chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng sự kết hợp của các kinh nghiệm Quốc tế – Địa phương đã được thử thách sẽ mang đến những Dự án thành công không chỉ tại Việt Nam mà còn tại Australia cũng như các Quốc gia khác trong tương lai không xa.

Certificate of Registration