Studio8 tham gia dự thi cuộc thi Historical Hanoi 2013

Date → 01/07/2013

Studio8 đã phối hợp với một đối tác của Italia để tham gia cuộc thi Historical Hanoi 2013. Cuộc thị Historical Hanoi 2013 đánh giấu sự hợp tác chặt chẽ của hội Kiến trúc sư Việt Nam và các Kiến trúc sư Italia, vì vậy với uy tín của mình, Studio8 đã cũng với một đối tác của Italia tham gia cuộc thi thiết kế đô thị khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hết sức quan trọng của Hà Nội

Ảnh tham khảo

Ảnh tham khảo

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên trang web chính thức http://www.historical-hanoi2013.com/